Loading…
Join us for four days of inspiration, learning and networking!
avatar for Rune Ytreberg

Rune Ytreberg

Itromsø
Journalist
Tromsø
Rune Ytreberg är redaktör för tidningen iTromsø:s datadesk och utvecklar datastödd journalistik om ekonomi för Polariskoncernen. Han jobbade 15 år med NRK:s undersökande program Brennpunkt, har vunnit Skup-priset och har deltagit i flera större internationella grävprojekt. 

My Friends

  • avatar for Ides Debruyne
  • avatar for Luuk Sengers
  • avatar for Lisa Akinyi May
  • avatar for Matthew Abbott